Projekční kancelář

ATELIER GABRIEL

Zabýváme se širokým spektrem tvorby, od urbanistických a krajinářských projektů a velkých stavebních komplexů, přes soliterní domy různých funkcí a měřítek, až po návrhy tzv. drobné architektury a realizace výtvarných děl a designu.

Kdo jsme

Ing. Akad. Arch. Michal Gabriel (*1949)

Autorizovaný architekt ČKA (00027) jeden ze zakladatelů AGN s.r.o., majitel, jednatel a vedoucí samostatný atelier – ATELIER GABRIEL.

Absolvent ČVUT FA stavební obor architektura (1973). Akademie výtvarných umění (AVU) u prof. Cubra (1976).

Do roku 1991 pracoval v KPÚ, později Stavoprojektu v Ústí nad Labem, od roku 1989 vedl atelier A1. V roce 1993 byl jmenován do ustavujícího výboru České komory architektů a byl do roku 2008 členem jejího představenstva a regionálním zástupcem ČKA pro Ústecký kraj.

LOUIS KAHN, americký architekt

Architekt z řádu odvozuje tvůrčí sílu a sílu sebekritiky.