Dětská hřiště pro lesopark Pastýřská stěna – Děčín

  • Architektonická studie 1979 

Další reference

Dětská hřiště pro lesopark Pastýřská stěna – Děčín

Studie řešila území ležící na skalnatém masívu v severozápadní části Děčína nedaleko centra. Navrhovaný Areál zdraví by se měl stát součástí velkého rekreačního areálu určeného především pro každodenní rekreaci. Hlavními atraktivitami tohoto území je velmi kvalitní přírodní prostředí lesoparku, skály, vyhlídky a v neposlední řadě také zoologická zahrada a vyhlídková restaurace.

Samotný Areál zdraví je situován podél zpevněné cesty, která prochází asi 680m lesoparkem a je zakončena travnatou loučkou s návazností vyhlídky z okraje skalního masivu. Jelikož je území lesoparku chráněným územím, omezilo se řešení pouze na prostory bezprostředně podél cesty, s maximálním respektováním stávající vzrostlé zeleně. Proto jsou podél cesty navržen jen drobné enklávy a hlavní akcent areálu zdraví je položen do prostoru loučky, kde je navrženo rozsáhlejší dětské hřiště. Jednotlivé prvky jsou umístěny přímo mezi stromy, jsou navrženy převážně ze dřeva (opracovaná kulatina) a přírodních materiálů (konopná lana, sítě atd.). Přírodní materiály a tvarosloví jednotlivých artefaktů přímo korespondují s výsostně přírodním rázem bezprostředního okolí. Areál je určen především pro krátkodobou odpolední rekreaci rodičů s dětmi, což ovšem nevylučuje využívání areálu dospělými k udržování tělesné kondice. Právě výrazná přítomnost dětí v areálu zdraví ovlivnila charakter návrhu, který se snaží oživit jednotlivé prvky výtvarnými detaily motivovanými dětským světem.