Naučná stezka dinosaurů v ZOO Ústí nad Labem

  • REALIZACE: 1983 – 1985

  • AUTOR: ing. akad. arch. Michal Gabriel

  • SPOLUAUTOR: ing. arch. Míťa Hejduk

  • SPOLUPRÁCE NA REALIZACI: ing. akad. arch. J. Mach; ing. arch. P. Ponča; ing. arch. Z. Havlík; ing. arch. V. Novák; ing. V. Kořínek; ing. R. Hejduk; L. Salaba a J. Stříbrný.

  • REALIZACE 12 TI DŘEVĚNÝCH SKULPTUR, VYTVOŘENÍ STEZKY A ÚPRAVA PARTERU V ROKLI.

Další reference

Projekty ZOO

Počátkem 80. let se z nedostatku jiných příkladů stal areál zoologické zahrady jakousi „výkladní skříní“ tehdejšího města Ústí nad Labem. Vedení ZOO, v čele s ing. B. Voráčem, velmi nápaditě využívalo finanční prostředky, které režim jen nerad vynakládal na tzv. „zlepšení životního prostředí“. ZOO měla „zásobník“ různých projektů, takže když se v tehdejším ideologizovaném tisku objevila zpráva, že vláda dá nějaké peníze, ZOO je většinou překvapila tím, že měla připravené projekty a splnila i nesplnitelné termíny. Jedním z takových projektů byl i návrh realizovat „Naučnou stezku dinosaurů“, která by ve stylizované výtvarné formě představila hlavně dětským návštěvníkům druhohorní ještěry v pokud možno monumentální dimenzi. Zároveň měla nabídnout i přímý haptický kontakt a hru a proto bylo pro realizaci zvoleno masivní dřevo. Na stezce bylo umístěno 12 velkých plastik se jmenovkami, jejichž základním inspiračním zdrojem byl velmi populární Buriánovi studie, obrazy a zajímavé studie z Nationale Geografic. Na stezce jsou instalovány plastiky obří vážky Meganeury, pravěké ryby a želvy, Moschops, Diatryma, létající Pteranodont, Plesiosaurus, nejmohutnější Triceratops, atraktivní Stegosaurus, nejvyšší Ceratosaurus, Plesiosaurus a bizarní Edafosurus s neobvyklým hřbetním termoregulačním štítem.