Rodinný dům ve Skoroticích – Ústí nad Labem

  • Projekt: 2004

  • Realizace: 2005-2006

  • Autor: Ing.akad.arch. M. Gabriel

  • Spoluautor: Ing.arch. J. Veselý

  • Zastavěná plocha RD    130m2

  • Obestavěný prostor RD  1120 m3

  • Celková potřeba tepla    8400 W

Další reference

RD NOVÉ SKOROTICE

Pozemek stavby se nachází na okraji města Ústí nad Labem v rozvojové lokalitě těsně navazující na městskou část Skorotice.

Dům je navržen ve spíše tradiční architektonické formě s mírně skloněnou sedlovou střechou. Celková hmota je kompaktní a symetrická. Poměrně tradiční forma je podpořena i použitím přírodních materiálů. Krov, jižní stěna a terasy jsou navrženy z masivního dřeva, obvodové stěny jsou z režného cihelného zdiva. Střešní krytina je z titanozinkových plechových pásů. Otevřenost a prosklení jihozápadní fasády a vysazení pobytové terasy podtrhuje základní orientaci domu

Severovýchodní a severozápadní průčelí je minimálně narušeno otvory a mělo by podpořit pocit pevné ochrany soukromí od severu, proděravění jihovýchodní fasády umocňuje přímý kontakt vnitřních prostor s pozemkem. Težké masivní stěny z režného zdiva vymezují stabilitu a solidnost stavby, která je výrazně vylehčena dřevěnou přetaženou subtilní konstrukcí střechy „plovoucí“ nad režným zdivem na úzké štěrbině oken. Přetažení střechy na jihozápadní straně podepřené dřevěnými sloupy tvoří zároveň slunolam chránící vnitřní prostory před tepelnou zátěží ze slunečního záření v letních měsících. Naopak prosklená jihozápadní stěna umožňuje pronikání slunečních paprsků v zimních měsících, kdy je slunce nízko nad obzorem.

 Základní uspořádání vnitřních prostor vychází ze specifiky umístění objektu svojí podélnou osou po spádnici. Tím vznikl suterénní prostor pro umístění stání pro dvě osobní auta, nad nímž je situován hlavní obytný prostor. Z prostoru pro stání automobilů je možný přímý přístup do objektu vnitřním schodištěm. Hlavní obytné prostory – obývací pokoj, jídelna, kuchyně, pokoj pro hosty se sociálním zázemím – jsou umístěny v přízemí v přímém bezbariérovém kontaktu se zahradou a terasou, další obytné místnosti – dvě ložnice se samostatnými šatnami, koupelna a galerie – jsou umístěny v patře. Hlavní obytný prostor halového charakteru přechází vertikálně až do patra a opticky propojuje celý dům.

Zděné obvodové konstrukce (Porotherm 44 Si) s přizděným pásem z lícových cihel.

Dřevěný pohledový skelet tvořící jižní otevřenou stěnu a nesoucí přetaženou střešní konstrukci rovněž z pohledových dřevěných prvků.

Stropy polomontované, z betonových tvarovek uložených na filigránových nosnících, zmonolitněné betonovou zálivkou.

Střešní krytina z titanozinkových plechových pásů.

Dřevěná okna s dvojskly, externí rolety.

Vytápění: teplovzdušné (Atrea Duplex) s nucenýcm větráním a rekuperací tepla z odpadního vzduchu, zemním kolektorem přiváděný větrací vzduch.