Rekonstrukce administrativní budovy fy SALTEK

  • Realizace 2016
  • Spolupráce ing. arch. Jaromír Veselý

Další reference

Rekonstrukce administrativní budovy fy SALTEK

Stávající hlavní objekt fy SALTEK s.r.o. byl postaven na konci 80. let minulého století jako nová administrativní budova s.p.  Severografia. Symetrická budova je členěna do tří částí zděnými bloky schodišť a sociálních zařízení. Střed budovy i boční části byly postaveny jako lehká ocelová konstrukce a původně byly opláštěny lehkým zavěšeným pláštěm typu „boletických“ panelů.

 Z hlediska nového výrazu fasádního pláště bylo zvoleno řešení, které zachovává a odráží logiku konstrukčního řešení stávající budovy a je rovněž optimální i z hlediska technických možností sanace stávajícího lehkého obvodového pláště. Svým technicistním pojetím nový výraz fasády odráží i výrobní zaměření firmy SALTEK s.r.o. Obvodový plášť je vytvořen fasádními panely TRESPA.