ARMEX

Základní architektonické řešení vychází z obecného typologického řešení ČSPH menší velikosti (4 čerpací místa) s ruční myčkou a stojanem na zemní plyn. Rozhodující architektonickou hmotou je přístřešek kryjící čtyři čerpací místa s dvěma oboustranně fungujícími stojany. Společným jednotícím námětem, který určuje tvarosloví a formu jednotlivých objektů nebo architektonických prvků je využití dynamických tvarů připomínajících automobilový nebo letecký design. Hlavní a určující architektonickou hmotu je přístřešek čerpacích míst, který má tvar velkého „spoileru“ nebo „přítlačného křídla“, kapkovitého profilu. Toto „křídlo“ je podepřeno dvojicí mohutných sloupů, které jsou nakloněny 15º ve směru iluzivního pohybu. Tento náklon je dalším dynamiku podporujícím prvkem, který se objevuje i na přetažené střeše prodejního objektu. „Křídlo“ nebo „spoiler“ je tvořeno kovovými ramenáty, které zabezpečují jeho stabilitu a základní architektonický tvar. Společně s dvěma sloupy eliptického průřezu, které „křídlo“ podpírají tvoří ramenáty základní architektonické články, které jsou zvýrazněny barevnou odlišností od pláště přístřešku. Vnitřní konstrukce sloupů i „křídla“ je tvořena svařencem z běžných válcovaných profilů které jsou do finálního tvaru doplněny dřevěnými ramenáty na nichž je obklad z plechových lamel nebo plátů. Kovová konstrukce se předpokládá žárově pokovená, obklad je z titanozinku nebo lakovaného plechu. Část pláště přístřešku je tvořen průsvitným makrolonem. Design objektu prodejny je tvořen především svoji střechou. Je přetažena na boční stěny objektu a tvoří tak výrazný směrově orientovaný trojúhelník, který má podpořit dynamiku bočních pohledů. Materiálově je řešena z titanozinku a je nejvhodnější plochou  k umístění velké reklamy. Objekt prodejny je s „křídlem“ spojen konstrukčními prvky a tvoří jeden celek. Zadní část prodejního objektu tvoří velká špičatá konzola střechy. Důležitou součástí celkového výrazu areálu ČSPH je samozřejmě charakteristické a dobře identifikovatelné barevné řešení. V návrhu je použita základní firemní barevnost firmy ARMEX S.H. Oil s.r.o. v níž převládá červená s bílou respektive stříbrnou jako základní barvou kovové konstrukce. Barva je použita tak, aby byly rozlišeny jednotlivé architektonické články objektů. Červená je použita na hlavní konstrukční prvky jako např. pilíře, ramenáty, sloupky a příčle a na další tektonicky významné články. Červená se tak objevuje většinou na lineárních tvarech a podporuje tak zvýraznění specifických tvarů. Barva má výrazně signální charakter a je tedy použita i na základním reklamním označení na bočních stěnách objektu prodejny. Naopak v kontrastu s těmito lineárními prvky jsou plochy zejména střešních konstrukcí. Na nich se objevuje základní přirozená barevnost použitého materiálu.