Fontána Glaverbel – Teplice

  • Autoři: Ing. akad. arch. Michal Gabriel

  • akad. mal. Ivo Rozsypal

  • Realizace: 1996

Další reference

Původně Glavunion, pak Glaverbel Czech

Jedna z největších sklářských firem na světě se v roce 1996 rozhodl věnovat městu Teplice monumentální artefakt, který by byl tvořen prvky vycházející z jejich hlavní produkce, tedy tabulovým sklem. Po dohodě s primátorem města ing. Jaroslavem Kuberou došli k názoru, že objekt by měl být ve veřejném prostoru, v exponované poloze a měl by navazovat na program města, který si vytkl za cíl obohatit lázeňské město řadou vodních prvků. Vznikl tak námět monumentální skleněné fontány a byl osloven významný sklářský výtvarník akad. mal. Ivo Rozsypal, který měl za sebou celou řadu monumentálních skleněných plastik v kontextu s architekturou. Ivo Rozsypal, jako zkušený umělec si dobře uvědomoval zásadní problematiku tohoto úkolu, tedy nalezení vhodného měřítka orientace a komplexního působení celého objektu v urbánním prostoru a obrátil se na ing. akad. arch. Michala Gabriela, architekta, se kterým již v minulosti spolupracoval na, monumentálním skleněném artefaktu pro ČNB.

Finální řešení fontány rozvinulo původní zadání a zdůraznilo funkci objektu také jako specifického orientačního bodu, urbánní plastiky, která působí nejen v přímém kontaktu s ní, ale i ve vzdálenějších pohledech a tím obohacuje mnohem větší prostor města. Vybraná lokalita při vstupu do městského parku, Zámecké zahrady, zásadně podpořil myšlenku významného orientačního bodu. Objekt fontány tak vyžadoval svoji vertikální složku, umístěnou na osu ulice Alejní. Tuto úlohu plní prvek vodního chrliče, odkud prýští voda a vytváří dojem, že nerezový objekt se vznáší nad velkým skleněným světlíkem. V další fázi návrhu byla tato základní koncepce rozvinuta jistou narativní složkou, která má evokovat jisté napětí mezi oběma složkami kompozice. Nad skleněným vrchlíkem symbolizujícím Zemi se vznáší velmi technicistní až kosmický objekt, vrchlík je „poškozen“ kavernou, což naznačuje jisté nebezpečí. V kontrastu s tím je však stékající voda po povrchu vrchlíku, která vnáší jiný zklidňující pohyb. Velmi zajímavě se uplatňuje také akustický efekt padající vody, který tvoří jakousi intimnější auru nejbližšího okolí.