Penzion Kamenná stáj – Čeřeniště

  • Architektonická studie 2014

Další reference

Penzion Kamenná stáj – Čřeniště

Záměrem investora je využití jednoho z objektů bývalého statku k realizaci malého penzionu. Jedná se o starou stáj s dobře zachovalým kamenným zdivem, avšak s dřevěným krovem v pozici, která neumožňuje využití objektu v požadovaném rozsahu. Architektonická studie se zabývá možnostmi, jak realizovat relativně ambiciózní program v objektu se zajímavou architektonickou kvalitou, navíc v ochranné zóně CHKO České středohoří. Premisou architektonického řešení přestavby bylo zachování původního charakteru celého statku, neporušení vzájemného vztahu mezi obytným objektem a stájí i v případě, že si stavební program vyžádá zvýšení polohy krovu z důvodu využití podkroví. Z hlediska formy a použitých materiálů je naprosto zásadní zachování exteriérového působení kamenného zdiva. Penzion má kapacitu 16 lůžek v podkroví a c přízemí je navržena restaurace s kompletním zázemím plnohodnotné kuchyně. Zároveň studie řeší poměrně náročné otázky hygieny v omezeném prostoru zázemí restaurace, tepelně technickou problematiku konstrukce zachovalých kamenných zdí a v neposlední řadě náročnou problematiku požární ochrany.