Rodinný dům – R – Nové Skorotice – Ústí nad Labem

  • Architektonická studie 2014 

Další reference

Rodinný dům -R- Nové Skorotice – Ústí nad Labem

Investor vlastní asi v nejatraktivnější části nového sídelního útvaru Nové Skorotice tři pozemky standardní velikosti a v souladu s regulativy územní studie je hodlá sloučit v jeden tak, aby vzniklý pozemek byl adekvátní k záměru realizovat zde rodinný dům relativně většího rozsahu (cca 300 m2 zast. pl.). Atraktivita tohoto místa je dána výhodnou pozicí na hranici zastavitelného území města, takže skýtá mimořádně výhledy na České středohoří a zejména na panorama krušných hor. Zároveň však právě ze směru těchto atraktivních výhledů přichází poměrně nepříjemné, relativně stálé proudění vzduchu, které narušuje komfort pobytu v exteriéru. Umístění na jihozápadním svahu s přístupem od severovýchodu je rovněž optimální. Svah významně ovlivňuje hmotové řešení domu, který má být i přes svoji relativní rozsáhlost výrazně potlačen tak, aby nedominoval. Byla zvolena forma bungalovu, který podél severovýchodní hranice sleduje vrstevnici a v jeho hlavní obytné části klesá po spádnici tak, že vytváří vysoký obytný prostot velkými prosklenými stěnami otevřený do krajiny od jihovýchodu až po severozápad. Architektonická forma pracuje s nízkou hmotou zastřešenou nepravidelnou zalamovanou pultovou střechou, která se projevuje z horizontu člověka jako jemně lomené téměř horizontální linie. V podobném duchu navazují ostatní hrany a prosklené otvory tak, aby celá kompozice měla kompaktní sourodou formu. Materiálově převládá kamenný obklad, dřevo, titanzinkový plech a volné přírodní balvany.