Rodinný dům 2 v Chuderově – Ústí nad Labem

  • Projekt 2005   Realizace 2005-06

  • Autor: Ing. akad. arch. Michal Gabriel

  • Spolupráce: Ing. arch. Jaromír Veselý

  • Zastavěná plocha RD   158m2  

  • Obestavěný prostor RD  684m3

  • Celková potřeba tepla. 5190W

Další reference

RD CHUDEROV

Pozemek stavby, který se nachází na okraji města Ústí nad Labem v rozvojové lokalitě v obci Chuderov,  je poměrně stísněný a velmi terénně rozmanitý.

Podmínky ne příliš dobré regulace předepisovaly tradiční formu venkovské zástavby, která byla poněkud nevhodně reprezentována, kromě dalších podmínek, i požadavkem sedlové střechy. Klient však tento požadavek zpočátku striktně odmítal, protože se obával, že jeho respektování znamená rezignaci na jeho představu o soudobém architektonickém projevu. Po dlouhém projednávání bylo klientem i úřady přijato řešení, které naplnilo základní smysl regulace a umožnilo realizovat stavbu v moderní architektonické formě.

Stísněnost pozemku a požadavek přízemního uspořádání vnitřní dispozice vyžadovalo kompaktní a centralizovaný půdorys. Stavba byla rozdělena na dvě téměř identické hmoty a jejich zastřešení sedlovou střechou je tedy podstatně menší a tím i konstrukčně jednodušší. Charakteristická forma je podtržena zachováním stejné úrovně obou hřebenů střech a komplementárním pojetím obou štítů, otevřený – zavřený. To vytváří funkční a kompoziční jednotu, která popírá znaky tradičního dvojdomku. Zároveň je využito rozmanité terénní konfigurace k prostorovému členění vnitřního prostoru pomocí různých úrovní podlahy, která víceméně sleduje zvlněný terén. Prakticky celý vnitřek jižní hmoty (včetně otevřeného krovu)  a spojovacího krčku je věnován hlavní obytné funkci a má formu tzv. „tekoucího prostoru“. Do domu se vstupuje v nejvyšším místě dispozice a sestupuje se po několika úrovních až na nejnižší úroveň v obytném prostoru. Hlavním akcentem je maximální prosklení štítu, které umožňuje sledovat jedinečné panorama Českého Středohoří ze všech úrovní interiéru. V druhé, severní hmotě jsou potom ostatní pokoje příslušenství a zázemí rodinného domu.

Obvodové konstrukce zděné (Porotherm 30 P+D) s vnější tepelnou izolací minerální vatou v tloušťce 100 mm pod fasádním dřevěným obkladem z dřevěných latí. Dřevěná konstrukce střechy. Krytina – ocelové pozinkované profilované plechy. Hliníko-dřevěná okna s dvojskly. Dům byl s drobnými změnami oproti projektu dokončen svépomocí. Namísto projektovaného teplovzdušné vytápění (Atrea Duplex) s nucenýcm větráním a rekuperací tepla z odpadního vzduchu byla realizována klasická otopná soustava s radiátory.