Rodinný dům v Libouchci

  • Projekt 2005-06  Realizace 2007

  • Autor: Ing. akad. arch. Michal Gabriel

  • Spolupráce: Ing. arch. Jaromír Veselý

  • Zastavěná plocha RD     162m2  

  • Obestvěný prostor RD  1093m3

  • Celková potřeba tepla. 8170W

Další reference

RODINNÝ DŮM LIBOUCHEC

Základním motivem architektonického návrhu je protiklad maximální otevřenosti objektu jižním směrem do zahrady s výhledy do volné krajiny a kontrastní uzavřenosti směrem severním k přilehlé komunikaci. Požadovaná intimita je navíc podpořena odstupem objektu od severní hranice pozemku. Díky umístění obdélníkového objektu svojí podélnou osou ve směru východ západ je pozemek výrazně rozdělen na dvě části: severní, jako oficiální předprostor domu a jižní, intimní pobytovou část.

V kontrastu s ostatními průčelími je jižní průčelí ve velké míře prosklené. Severní, východní a západní obvodové stěny jsou navrženy jako masivní stěny s malými, zdánlivě „ad hoc“ umístěnými otvory. Toto uspořádání má podpořit pocit pevné stabilní ochrany soukromí a intimního obytného prostoru.

Tato myšlenka je vyjádřena rovněž materiálově. Masivní obvodové stěny jsou zděné a na nich spočívá lehká dřevěná konstrukce zastřešení, která je z jižní strany podepřena dřevěným skeletem. Tím je dosaženo transparentnosti jižní stěny a přímého optického kontaktu vnitřních obytných prostor se zahradou. Zároveň přetažení střechy jižního průčelí tvoří slunolam chránící vnitřní prostory před tepelnou zátěží ze slunečního záření v letních měsících. Naopak prosklená jižní stěna umožňuje pronikání slunečních paprsků v zimních měsících, kdy je slunce nízko nad obzorem. 

Samotná hmota objektu je spíše tradiční, klidná, kompaktní s mírně skloněnou sedlovou střechou přetaženou směrem jižním. Střešní krytina je z válcovaných titanozinkových plechových pásů.

Základní uspořádání vnitřních prostor vychází ze specifiky umístění objektu svojí podélnou osou přes vrstevnice. Tím vznikl suterénní prostor pro umístění garáže, nad nímž je situován hlavní obytný prostor. Tato koncepce prakticky rozdělila vnitřní prostor domu na dvě části přibližně stejného objemu. Ve východní části, nad garáží je situován hlavní obytný prostor halového charakteru, který přechází vertikálně až do patra a opticky propojuje celý dům. Vytváří tzv. „tekoucí prostor“, který organicky navazuje na jídelnu, otevřenou kuchyň, chodbu v přízemí a pracovny a chodbu v patře. Tímto prostorem prochází i lehké otevřené schodiště a hlavním architektonickým akcentem je krb s komínovým tělesem. V západní části jsou rozmístěny menší obytné místnosti intimního charakteru (ložnice) a místnosti příslušenství (koupelny, šatna, místnost pro domácí práce atd.). Vstup do domu je ze severního průčelí téměř v příčné ose. Je chráněn venkovním závětřím.

Vytápění: teplovzdušné (Atrea Duplex) s nucenýcm větráním a rekuperací tepla z odpadního vzduchu, zemním kolektorem přiváděný větrací vzduch.