Rodinný dům – Bořitov

  • Architektonická studie a návrh stavby 2021
  • Spolupráce ing. Ratzenbek
  • Model a vizualizace Tomáš Gabriel
  • V současnosti se připravuje realizace

Další reference

Rodinný dům – Bořitov

Jedná se o solitérní rodinný dům, mající dvě nadzemní. Vstup do domu je v přízemí (1. NP), kde je také hlavní obývací prostor tvořící s jídelnou a kuchyní jeden prostor, propojený prostorově i otevřeným schodištěm s patrem (2. NP). Dále je zde umístěny pracovna, předsíň, WC se sprchovým koutem, spižírna a technická místnost propojená se skladem přístupným rovněž z exteriéru. V patře (2. NP) jsou situovány především klidové prostory domu přístupné z galerie. Ložnice rodičů s malou koupelnou a WC, dětské pokoje, šatna a velká koupelna s vanou. Hlavní obytný prostor a jídelna mají přímou vazbu na venkovní terasy na východní a jižní straně domu. V návaznosti na vstup do domu a přilehlou obslužnou komunikaci je navržen odstavné stání pro dva osobní automobily. Orientace a základní forma domu je dána několika faktory, které vyplývají ze specifických podmínek místa. Záměrem bylo získat co největší osluněnou plochu pro dobře obytnou, dostatečně intimní zahradu. To znamenalo vytvořit dostatečný odstup samotného domu od jižní hranice pozemku, která navazuje na sousední parcelu určenou rovněž k zástavbě rodinným domem. Dům je tedy umístěn na terénní zlom tedy do co nejzazší polohy, kde ještě není terén zastíněn. Je otevřen především na jih do zahrady, ale také na východ, kde poskytuje velmi atraktivní výhledy na blízkou rokli s bujnou vegetací.

Architektonické řešení navazuje na urbanistický koncept a rozvíjí specifické požadavky investora Základním požadavkem bylo vytvoření domu s velkým obytným prostorem v přízemí, v jedné bezbariérové úrovni, prostorově propojený s vrchním patrem, kde jsou umístěny intimnější a klidové části domu, zejména ložnice. Jednoduchá architektonická forma koresponduje s archetypem stavby vesnického charakteru, vycházející z velmi úzké půdorysné stopy (1:3) orientované sever-jih, čímž preferuje jižní průčelí jako průčelí s maximálním podílem slunečního svitu. Tady je interiér domu nejvíce otevřen do přilehlé zahrady, zejména velkým proskleným otvorem po celé výšce průčelí. Ochrana vnitřního prostoru před negativními vlivy insolace je řešena pomocí přetažení střešního pláště před jižní průčelí v místech největšího prosklení. Vznikne tak velmi atraktivní venkovní prostor chráněný před deštěm, který je pomocí posuvných prosklených stěn přímo propojitelný s hlavním obytným prostorem uvnitř domu. Toto řešení také pomáhá vytvářet jistou hmotovou specifičnost a individualizuje architektonickou formu a výraz domu. Jeho dalším charakterizujícím faktorem je materiálové řešení pláště, na němž se rozhodující měrou podílí dřevěný obklad. Svislá orientace dřevěného prkenného obkladu, ponechaného v přirozené přírodní barvě navazuje na primární architektonický záměr navázat na archetypální charakter vesnické stavby. Tento záměr by však neměl omezit tendenci navrhnout dům s evidentně soudobým výrazem a formou. Proto jsou „klasická“ průčelí perforována velkými prosklenými, barevně rámovanými plochami, nebo pásovými okny individuálních proporcí. Nepochybnou specifičností je i osazení stavby na terénní zlom, kdy se jednoznačně promítá do architektonického výrazu i samotná konstrukce crawl space a v neposlední řadě to jsou i terasy, tvořící dřevěné „paluby“ zajišťující organické zapojení vnitřního obytného prostoru do zahrady.