Rodinný dům – Most

  • Architektonická studie a návrh stavby 2020
  • Spolupráce ing. Ratzenbek
  • Model a vizualizace Tomáš Gabriel
  • V současnosti se připravuje realizace

Další reference

Rodinný dům – Most

Architektonické řešení navazuje na urbanistický koncept a rozvíjí specifické požadavky investora. Tvarově velmi střídmá, až minimalistická forma koresponduje s navrženým konstrukčním systém dřevostavby. Konstrukční systém je zvolen zejména s ohledem na záměr použít technologii, která nejméně zatíží základy stavby, jejichž konstrukce, vzhledem k značné svažitosti podloží, bude poměrně náročná. Ortogonální struktura stavby byla navržena s ohledem na minimalizaci obestavěného prostoru a ekonomizaci konstrukčního řešení. Výsledná forma poměrně jasně odděluje spodní stavbu (železobetonové základy a suterén), která navazuje na systém nezbytných opěrných zdí a venkovních schodišť, od lehké stavby samotného domu „levitující“ nad ní. Architektonický výraz je rovněž zásadně ovlivněn záměrem otevřít vnitřní prostory v maximální míře především do obytné zahrady a naopak ostatní průčelí řešit spíše minimalizací nezbytných otvorů a zdůraznit tak záměr eliminovat rušivé vlivy okolí. Zatímco otevřená průčelí (JZ a SZ) jsou prolomena velkými prosklenými stěnami, ostatní průčelí (JV od komunikace a SV od nejbližšího souseda) jsou mnohem uzavřenější a jejich kompaktnost je prolomena jen úzkými „štěrbinami“ a minimalizovanými okenními otvory. Architektonický výraz objektu umocňuje použitý materiál na jeho plášti, tedy dřevěný obklad s horizontálním spárováním, který má podpořit výraz lehkosti. Přírodní barevnost dřevěného obkladu se brzy stabilizuje vlivem povětrnosti a zabezpečí tak jednotnou stálobarevnost pláště. Jisté nebezpečí barevné fádnosti celého objektu je eliminováno použitím barevných rámů prosklených stěn a oken (blankytná modrá).