Rodinný dům –T – Nové Skorotice – Ústí nad Labem

  • Dokumentace pro provedení stavby 2020
  • Spolupráce ing. arch. Jaromír Veselý a ing. Jiří Ratzenbek
  • Model a vizualizace Tomáš Gabriel
  • Realizace podle změněného projektu – Domesi Prodesi 2021 

Další reference

Rodinný dům T – Nové Skorotice – Ústí nad Labem

Základním požadavkem bylo vytvoření domu s velkým obytným prostorem v přízemí, v jedné bezbariérové úrovni. Intimnější, klidové části domu, zejména ložnice jsou umístěny do patra. Patro tvoří architektonickou hmotu, která je na přízemí nasazena tak, aby částečně kryla venkovní terasu proti dešti a posílila ochranu před větrnou turbulencí. Přesahující hmota také částečně stíní velkou posuvnou prosklenou stěnu mezi hlavním obývacím prostorem a terasou a částečně chrání vnitřní prostor před přehřátím vlivem insolace. Realizace suterénu je logickým vyústěním požadavku bezbariérového přízemí v jedné úrovni ve svažitém terénu (sklon svahu v prostoru stavby je cca 9%). Architektonická forma rodinného domu je dán dvěma relativně samostatnými hmotami, přízemím a patrem. Přízemí ve tvaru „L“ pevně „sedí“ na neutrální, do země vrůstající hmotě suterénu a svírá pevnou formu polootevřené terasy. V kontrastu s tím hmota patra poměrně nezávisle „levituje“ nad přízemím i terasou. Obě hmoty jsou na několika místech prolomeny velkými prosklenými otvory, které intenzivně a nejen opticky propojují interiér s exteriérem a které umožní velmi kvalitní výhledy na krajinu s atraktivními horami na horizontu téměř v celém panoramatu. Architektonický výraz objektu umocňuje použitý materiál na jeho plášti, tedy dřevěný obklad s horizontálním spárováním, který má podpořit výraz lehkosti zejména hmoty horního patra nad přízemím. Tmavá barevnost dřevěného obkladu nejlépe odolá povětrnostním vlivům a zabezpečí tak jednotnou stálobarevnost obou hmot sjednocující celou kompozici. Jisté nebezpečí barevné fádnosti celého objektu je eliminováno řadou drobných barevných akcentů, kterými jsou převážně otvíravé části různě rastrovaných prosklených otvorů. Rovněž nautický motiv kovového solitérního komínu, volně vystupujícího vysoko nad plochou střechu přízemí, má dát celé kompozici volnější výraz.

Jedná se o dřevostavbu sloupkového typu. Specifiku tvoří část v prvním podlaží, kde je umístěn hlavní obytný prostor. Standardní dřevná konstrukce stěn je doplněna dvěma rámy, které eliminují působení horizontálních sil. Rámy jsou tvořeny dřevěnou konstrukcí z vysokých lepených profilů. Nosná konstrukce stropu je tvořena dřevěnými KVH hranoly a částečně i pohledově exponovanými dřevěnými BSH trámy. Kromě střešní terasy na části střechy nad prvním podlaží, jsou všechny ostatní plochy střech navrženy jako „extenzivní zelené“ s mocností substrátu pro vegetaci cca 70 mm. 

 Vzhledem k finanční náročnosti realizace původního projektu se investor rozhodl realizovat finančně méně náročnou modifikaci původního projektu, kterou provedla fy Domesi Prodesi.