Muzeum recyklace Velké Popovice

  • Analýza a ideová architektonická studie 2011 

Další reference

Muzeum recyklace – Velké Popovice

Hlavním cílem architektonické studie je zhodnocení současného areálu „Čistírny odpadních vod Pivovaru Velké Popovice“(ČOV) a jeho okolí z hlediska možnosti realizovat v nevyužitých kapacitách „Muzeum odpadu“ (MO) definovaném fy Culture Tech s.r.o.

Umístění muzea do areálu ČOV je motivováno, kromě základního edukačního aspektu „funkčního exponátu“ ČOV, také snahou využít prostorovou kapacitu areálu, zejména technologických hal, z nichž byla odstraněna nevyužívaná technologie. To znamená, že základní strukturu muzea bude velmi významně determinovat nejen standardní technická a ekonomická náročnost, ale v tomto případě specificky i aspekt prostorový. Proto se tato analýza zabývá pokud možno všemi objekty, plochami a prostory potenciálně vhodnými pro realizaci záměru a testuje optimální rozsah muzejní expozice v několika kapacitně rozdílných variantách.