Školicí centrum PO v Krásném Březně – Ústí nad Labem

  • Architektonická studie 2011
  • Model a vizualizace Tomáš Gabriel

Další reference

Školicí centrum PO v Krásném Březně – Ústí nad Labem

Dotčený stavební záměr je situován do stávajícího areálu Požárních služeb s.r.o. v Ústí nad Labem v Krásném Březně, který se nachází na jižním úpatí Mariánské skály, vedle kamenolomu a v kontaktu s ulicí Drážďanskou. Areál je tvořen několika stavebním objekty, které jsou poznamenány řadou zcela nekoncepčních a necitlivých stavebních zásahů a jejich architektonická úroveň je prakticky bezvýznamná. Objekt, který je konkrétním předmětem zamýšlené přestavby je umístěn ve východní části areálu, jeho stáří jsme podle typu konstrukcí odhadli na zhruba 100 let a je dnes využíván převážně pro skladovací účely a pro provozovnu pneuservisu.

 Tato studie se zabývá prostorovým potenciálem stávajícího objektu a nejblíže přilehlých ploch a jejím hlavním cílem je nalézt způsob a možnosti, jak transformovat tento objekt pro záměr investora realizovat zde nové prostory školicího centra.