Obytný soubor Ryneček – Louny (arch. soutěž -1. cena)

  • Vyzvaná urbanistická a architektonická soutěž 1997
  • Spolupráce ing. arch. Jaromír Veselý 

Další reference

Obytný soubor Ryneček – Louny

 Řešené území se nachází v intravilánu města, na východ od historického jádra. Území mezi Komenského náměstím a ulicemi Husova, Prokopova, Hrnčířská kdysi tvořilo poměrně kompaktní celek s náměstíčkem uprostřed, zvaný Ryneček. Historická zástavba v době plánovaného socialistického hospodářství musela ustoupit budově Kulturního domu a poměrně zdařilé budově bývalého OV KSČ, ovšem velice problematicky a necitlivě situované v historickém, rostlém městě a měřítkově neodpovídající okolí. Ulice Hrnčířská (Osvoboditelů) se stala hlavní dopravní tepnou a průtahem města se značným dopravním zatížením. Město Louny počítá s vybudováním dopravního obchvatu kolem města, který ulici Hrnčířská značně odlehčí.

   Návrh se snaží toto území znovu zapojit do organizmu města, jasně znovu definovat ulice i vnitřní prostory. Do území se musí vrátit život. Hlavním prvkem návrhu je vytvoření bariéry k ulici Hrnčířská, která i po zklidnění díky obchvatu zůstane značným zdrojem hluku. Tato bariéra umožní vytvoření hlukem nezasažených poloveřejných prostorů s možností klidného bydlení v centru města. Problém hluku a zároveň možnost umístění bydlení s ideálním jižním osvětlením návrh řeší i ve vlastním bariérovém objektu. Na jednopodlažní podnoži s obchodními plochami jsou umístěné mezonetové byty s předsazenými terasami. Terasy slouží jako účinná protihluková bariera (viz schéma), významná je i jejich funkce jako rekreační a oddychová plocha. Pod podnoží s obchodními a pronajímatelnými plochami jsou v suterénu umístěna parkovací místa pro obyvatele bytů, pro zaměstnance obchodů i pro zaměstnance administrativy, která ukončuje polyfunkční objekt z obou stran.