Památník válečným pilotům 1939 – 1945 – České Budějovice (arch. soutěž)

  • Sotěžní návrh 2013

  • Autor: Ing. arch. Michal Gabriel

  • Spolupráce: Tomáš Gabriel

Další reference

Základem architektonického a výtvarného konceptu památníku je motto:

„… a vzdálený dunivý tón obracel pohledy k obloze,
kde bílé čáry, stopy letadel jdoucích do boje,
jako předvoj osvobození,
nesly naději, že zářivá svoboda pohltí temnotu zla.“

Letci – letadla – ve vzduchu – na obloze

Potřeba jistého stupně monumentality, vyplývající z urbanistických souvislostí, vedla k úvaze, řešit tuto situaci objektem využívajícím kromě jiných také architektonické prvky, avšak tak, aby nedošlo ke ztrátě srozumitelnosti, která je podstatou sdělení vycházejícího z výše uvedeného motta. Proto byla zvolena cesta „dvojjediného“ artefaktu, hmotný objekt nesoucí skutečný i zdánlivý obraz. Hmotný objekt – Hmota je architektonická skulptura tvořená dvěma deskami, které svojí vzájemnou polohou a kontradikcí demonstrují střet dvou sil – boj. Zároveň obě plochy nesou Obraz. Čelní plocha, v hlavní pohledové ose, je tvořena skutečným, neměnným obrazem a zdánlivým obrazem zrcadlící se oblohy, který tvoří neustále proměnlivé pozadí neměnného, v podstatě symbolického, obrazu. To je motiv věčně aktuální připomínky mimořádnosti činů těch, kterým je tato pocta určena. Druhá zadní plocha je nositelem obrazu podstatně intimnějšího, protože velmi jednoduchého, spojeného s osamoceností v neohraničeném a nebezpečném nočním prostoru.

Letci – letadla – ve vzduchu – na obloze

Obraz

Zrcadlová plocha odráží oblohu a umožňuje vytvořit obraz na obloze. Obraz bude vždy aktuální, protože jeho symbolická scéna se odehrává na vždy novém pozadí zrcadlící se oblohy. Stylizované kondenzační čáry za vysoko letícími letadly pronikají až nad temnou plochu a táhnou za sebou jasnou plochu, jako symbol svobody. Scéna je identifikována dvěma siluetami stíhaček Spitfire, také jako hold českým stíhačům. Naopak Silueta bombardéru B-24 Liberator prořezávající temnou plochu, je poctou posádkám bombardérů, ve kterých se čeští letci zúčastnili především mimořádně nebezpečných nočních sólových operací nad územím nepřítele. Prázdná silueta letadla jednak narušuje kompaktnost temné plochy – zla, ale svojí prázdnotou evokuje ztrátu některých letadel, ale hlavně letců, kteří se již nikdy nevrátili a přinesli oběť nejvyšší.

Boj svobody s útlakem-dobra se zlem

Hmota

Obě plochy tvořící objekt symbolizují boj dvou sil. Temná plocha, rzí pokrytý pancíř, nereflektuje žádné okolí, žádné světlo a je symbolem zla a násilí. V kontrastu, v opozici, je jasná plocha, zušlechtěná nerezavějící ocel, jejíž zrcadlový lesk naopak odráží nebe a světlo. Temná plocha se jakoby na počátku zjevuje jako nebezpečí narůstajícího zla. Jasná plocha reaguje a zvedá se k odporu. Obě plochy se nevyhnutelně střetnou, jako dvě ocelově tvrdé síly. Jasná plocha vítězí, zlomí temnou plochu a překrývá ji.