Památník zničeného hřbitova v Předlicích – Ústí nad Labem

  • Realizace 2003
  • Autor ing. akad. arch. Michal Gabriel
  • Realizace kamenosochař Jiří Rusý Louny

Další reference

PIETNÍ ÚPRAVA ZLIKVIDOVANÉHO HŘBITOVA

Tento projekt vznikl na základě žádosti několika ústeckých občanů, kteří navrhli, aby v rámci výstavby průmyslové zóny, bylo pietně upraveno místo kde stál hřbitov. Zde bylo pochováno několik set našich předků různých národností. Oficiálním důvodem likvidace byl údajný desolátní stav hřbitova, ale některá tvrzení pamětníků uvádí jiné důvody. Většina hrobů patřila německým rodinám, jejichž členové byli po válce nuceně vysídleni do Německa. Tímto aktem chtěl tehdejší totalitní režim zahladit jakékoliv stopy po našich bývalých spoluobčanech. Hlavním tématem pietní úpravy je připomínka nedůstojně zrušeného hřbitova. Na vytypovaném místě je umístěn kamenný solitér evokující náhrobní kámen. Měřítkem převyšuje běžný náhrobní kámen, což má vyjadřovat, že ve své připomínce zahrnuje více náhrobních kamenů nebo hrobů a že tedy připomíná existenci zničeného hřbitova. Zároveň však má být tato připomínka velmi prostá, neokázalá a skromná. Kámen je tedy jen minimálně opracován a jediným výrazným zásahem do jeho vylámané formy je torzo prázdného kříže. Tento kříž, který zde stejně jako zničený hřbitov je i není přítomen, není symbolem církevním, ale má identifikovat hlavní poslání kamene již při prvním optickém kontaktu z větší vzdálenosti. Konkrétní údaje o bývalém hřbitově jsou umístěny na bronzové desce jako součást samostatného kamenného kvádru. Ten jakoby odpadl z hlavního bloku, který zůstává stát jako torzo zvětšeného náhrobního kamene připomínající  posvátné místo, jeho destrukci a naší omluvu za tento čin..