Rodinný dům 3 v Chuderově – Ústí nad Labem

  • Projekt 2005-07

  • Realizace 2008-09

  • Autor: Ing. akad. arch. Michal Gabriel

  • Spolupráce: Ing. arch. Jaromír Veselý

  • Zastavěná plocha RD   209m2
  • Obestavěný prostor RD  1020m3

  • Užitná plocha RD    194m2

  • Celková potřeba tepla. 6500w 

Další reference

RD CHUDEROV III

Objekt tvoří dvě základní hmoty. Hlavní dominantní hmota objektu umístěná kolmo na vrstevnice je doplněna přízemní podélnou částí zasazenou do svahu vodorovně s vrstevnicemi. Hlavní hmota je ukončena sedlovou střechou o sklonu 30°.

Vnější plášť budovy tvoří prosklené plochy v kombinaci s dřevěným obkladem (palubky či latě), střešní plášť hlavní hmoty je z titanozinkových plechových pásů, podélná přízemní část je s plochou vegetační střechou. Pochozí vnější plochy budou kryty dřevěnými terasovými dílci (palubkami). U objektu bude umístěn venkovní bazén.

Vstup do objektu je ve středu dispozice, od jihu. Hlavní obytná část objektu se nachází vpravo od vstupu v dominantní hmotě. Zde tvoří kuchyň, jídelna a obývací část nečleněný „tekoucí prostor“ otevřený a vizuálně propojený s galerií v patře. Technické místnosti jsou umístěny v severní části dispozice, garáž a sklad nalevo od vstupu.