Rodinný dům Bělehradská 1 – Ústí nad Labem

  • Architektonická studie 2009

Další reference

Rodinný dům Bělehradská 1 – Ústí nad Labem

Architektonická studie přestavby rodinného domu v Bělehradské ulici měla za cíl nabídnout soukromému investorovi variantní řešení charakteru přestavby místně typického městského rodinného domu z meziválečného období. Tato studie nabídla netradiční, architektonicky poměrně výrazně soudobé řešení, jako alternativu k hmotově i architektonicky umírněnější variantě, kterou však investor nakonec zvolil k realizaci.