Muzeum recyklace Velké Popovice

Muzeum recyklace Velké Popovice

Muzeum recyklace Velké Popovice Analýza a ideová architektonická studie 2011  Další reference Muzeum recyklace – Velké Popovice Hlavním cílem architektonické studie je zhodnocení současného areálu „Čistírny odpadních vod Pivovaru Velké Popovice“(ČOV) a jeho...
Obytný soubor Řitka

Obytný soubor Řitka

Obytný soubor Řitka Urbanistická studie 2011 Další reference Obytný soubor Řitka Základním úkolem této studie je nalézt takový charakter zástavby, který by rozšířením zastavitelných ploch na úkor volné krajiny nepřinesl degradaci krajinných hodnot území a naopak by...
Rodinný dům Bělehradská 1 – Ústí nad Labem

Rodinný dům Bělehradská 1 – Ústí nad Labem

Rodinný dům Bělehradská 1 – Ústí nad Labem Architektonická studie 2009 Další reference Rodinný dům Bělehradská 1 – Ústí nad Labem Architektonická studie přestavby rodinného domu v Bělehradské ulici měla za cíl nabídnout soukromému investorovi variantní řešení...
Víceúčelový sál – Chožov

Víceúčelový sál – Chožov

VÍCEÚČELOVÝ SÁL V CHOŽOVĚ STUDIE – 2005 AUTOR: ing. akad. arch. Michal Gabriel Zastavěná plocha          528m2 Obestavěný prostor     3 312m2 Celková užitná plocha   454m2 Další reference VÍCEÚČELOVÝ SÁL V CHOŽOVĚ Navrhovaný objekt má sloužit jako víceúčelový sál pro...
Rodinný dům 1 v Chuderově – Ústí nad Labem

Rodinný dům 1 v Chuderově – Ústí nad Labem

RD CHUDEROV I. Studie: 2003 Autor: Ing. akad. arch. Michal Gabriel Spolupráce: ing. Pavel Schmidt Zastavěná plocha RD     92m2 Obestvěný prostor RD  413m3 Celková užitná plocha 145m2 Další reference RD CHUDEROV I. Architektonická koncepce vychází především z požadavku...